• Еаст Дредгинг
  • Еаст Дредгинг

Рохде Ниелсен завршава посао за Ногерсунд

Раније ове године, Рохде Ниелсен је добио уговор од стране клијента НЦЦ, везан за транспорт отпадних вода са острва Хане до постројења за пречишћавање отпадних вода у Ногерсунду, Шведска.

Обим уговора обухватао је јаружање рова дужине 6 км, на дубинама воде од -3м до -30м.

Багер-ровокопач, Мјøлнер Р, извршио је јаружање у плићим деловима, али га је заменио вишенаменски брод на мору, Хеимдал Р, у најдубљим областима.
рохде

 

„Све инсталацијске радове у рову, укључујући полагање цеви и каблова, успешно је извршио Хеимдал Р, где су наше јединице накнадно извршиле затрпавање свих делова рова“, рекао је Рохде Ниелсен.

„Јединице Мјøлнер Р, Хеимдал Р, Скјолд Р, Тосте Р, Римфаке Р и Њорд Р су све додељене пројекту и беспрекорно су обавиле посао.


Време поста: 03.11.2022
Виев: 2 Виевс